"Енерджи Съплай" - сигурният и надежден доставчик на електроенергия за Вашия дом, бизнес или промишленост.

Какво Ви предлага "Енерджи Съплай", свързано с доставките на електроенергия:

- Доставки на енергия на НH, СрН и ВH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар

- Съдействие за регистрация на свободен пазар, промяна на точка на доставка и правна помощ относно отпадане на мрежови такси в случаи на собствени съоръжения - кабели, трансформатори и др.

- Дългосрочни и краткосрочни договори за доставки на енергия - възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за отделен час

- Цялостна услуга за доставка и закупуване на електроенергия - прогнозиране на консумацията и/или производството, изготвяне и валидиране на заявките (графици) за доставка на енергия

- Поемане на почасово балансиране на потребители и производители на електроенергия - като част от доставка/закупуване на електроенергия и като отделна услуга

Всички консултации и спомагателни услуги, като изготвяне на графици, валидиране, монтиране и поддръжка на системи за мерене извършваме за нашите клиенти напълно безплатно. Те заплащат само цената на енергията.