Компанията

За нас

 

Енерджи Съплай ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставена от крайни потребители и производители.  

Компанията започва да развива своята дейност през 2008г., след получаване на първия си лиценз за търговия с електроенергия в рамките на Р България в края на 2007г.

В периода досега Енерджи Съплай се е доказала като надежден и коректен доставчик. Винаги се стремим към дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти, като сме достатъчно гъвкави да отговорим на техните и на пазарните очаквания.

С развитието на нашата експертиза успяваме да разширяваме нашата дейност в региона на Централна и Югоизточна Европа. В момента компания има свои дъщерни компании и лицензии за търговия с електроенергия в България, Албания, Македония, Сърбия, Косово, Унгария и Гърция, като ежедневно извършваме търговска дейност, пряко и чрез наши партньори, и в Турция, Румъния, Словения, Босна и Херцеговина, Австрия и Италия.