Екип

Соня Кадиева
СоняКадиева
Управление § Търговия
Телефон:0886 960499
Никола Василски
НиколаВасилски
Търговия
Телефон:0889 772 102
Пламен Василев
ПламенВасилев
Управление на портфолио
Телефон:
Надя Костадинова
НадяКостадинова
Управление на портфолио
Телефон:
Даниела Янкова
ДаниелаЯнкова
Управление на портфолио
Телефон:
Антоанета Емануилова
АнтоанетаЕмануилова
Управление на портфолио
Телефон:
Адриан Генов
АдрианГенов
Търговия - Ключови клиенти
Телефон:+359 87 988 8895
Лилия Петрова
ЛилияПетрова
Финанси и счетоводство
Телефон:
Кремена Анагностос
КременаАнагностос
Финанси и счетоводство
Телефон: