"Енерджи Съплай" ЕООД е регистриран активен търговски участник на CROPEX

1 Януари 2019
Cropex

 Считано от м. Януари 2019 г.  "Енерджи Съплай" ЕООД е регистриран активен търговски участник на CROPEX, енергийната борса на Република Хърватия.
Към дадения момент дружеството работи самостоятелно на следните енергийни борси : HUPX (Унгария), OPCOM (Romania), SEEPEX (Сърбия), БНЕБ (България) и CROPEX (Хърватия).