Унгарската енергийна борса регистрира нов месечен рекорд

24 Август 2016
Унгарската енергийна борса отчита нов месечен рекорд

HUPX  отчита търгувани 1 566 843,6 MWh електроенергия на пазара за търговия с електроенергия ден-напред през м. Юли 2016 г.

"Енерджи Съплай" като регистриран участник на Унгарския енергиен пазар допринася с дял от 1,06% от общото търгувано количество за периода.