Писма до официалните институции
01 Септември - 31 Октомври 2015

Eнерджи Съплай започва да публикува своите писма до официалните институции, органи и заинтересовани лица и техните отговори, свързани с актуални проблеми в областта на електроенергетиката. Подобна позиция е продиктувана от все по-налагащата се липса на прозрачност, непоследователност и погазване на основни европейски търговски практики и закони на пазара на електроенергия.

Енерджи Съплай винаги е отстоявала и се води от няколко основни ценности: в политиката без принципи, науката без знание и търговията без морал - няма успех.