Писмо преносни способности на граница България-Турция
23 Март 2017 - 03 Април 2018
Писмо относно намаляването на преносни способности на граница България-Турция за м Април 2017