Възползвайте се от предимствата на свободния енергиен пазар "Енерджи Съплай"

От средата на 2012 г. пазара  на електроенергия е напълно либерализиран за големи и средни консуматори, чрез въвеждането на балансиращи групи. Това позволява на всички юридически лица да оптимизират разходите си за електрическа енергия посредством услугите на „Енерджи Съплай“ ЕООД. Избирайки нас, като Ваш търговец на електроенергия, ние поемаме всички процедури по входиране на необходимите документи и самата регистрация, като в същия момент гарантираме сигурност и надежност. Необходимо е само нотариално заверено пълномощно, което ще Ви бъде предоставено от наш служител.

Процедурата отнема около месец и половина, като клиентът не трябва да има текущи задължения към настоящия си търговец. Важно е да уточним, че можете свободно да изберете своя търговец на електрическа енергия, но физическия доставчик винаги остава същия. Собствеността на мрежата и отговорността по нейното поддържане е на ЕРП-то, в зависимост от териториалното разпределение. Това означава, че бъдещата Ви фактурата ще бъде разделена на две части. Първата част ще включва задълженията по активната електрическа енергия, акциза и таксата „задължения към обществото”, която ще се фактурарира от търговеца - „Енерджи Съплай“ ЕООД. Втората половина ще включва задълженията към ЕРП-то, за достъп и пренос към електроразпределителната мрежа.